1. Home
  2. Cursus-omschrijving
  3. Kindergebaren

Kindergebaren

Kindergebaren Spelend Wijs

Kindergebaren Spelend Wijs© is een programma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen (1,5 t/m 3). Spelenderwijs worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, door middel van verhaaltjes, spelletjes en liedjes in gebarentaal. Het programma Kindergebaren is een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die veel gebruikt worden in kinderopvang. 


Waarom Kindergebaren?

Ter voorbereiding op de basisschool gingen kinderen vroeger naar een peuterspeelzaal. Deze zijn de laatste jaren langzaam aan het verdwijnen. Ook in de kinderopvang worden kinderen voorbereid op de basisschool, maar door de hoge kosten zijn er steeds meer kinderen die thuis blijven. Voor jonge kinderen met een risico op een (taal) achterstand worden er VVE programma’s aangeboden. Maar ook kinderen met een normale ontwikkeling worden graag uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Zo is het idee ontstaan om een programma te ontwikkelen voor ouders en verzorgersen hun kinderen. Want natuurlijk kunnen wij onze kinderen zelf ook uitdagen en voorbereiden op school.

Tijdens de cursus Kindergebaren Spelend Wijs© wordt er met thema’s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rondom dit thema zullen spelactiviteiten worden aangeboden ter stimulering van een brede ontwikkeling.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • bewegingsspelletjes
  • activiteiten met verhalen
  • liedjes en vertelspelletjes
  • constructief spel met verschillende materialen
  • activiteiten uit de dagelijkse routines zoals aan- uitkleden, samen eten, opruimen

De gebaren zullen in deze activiteiten steeds centraal staan, zodat de kinderen deze meer eigen kunnen maken en van elkaar kunnen leren.


Kindergebaren Spelend Wijs© is ontwikkeld door Indra de Bree - van der Meer, eigenaresse van pedagogisch trainingsbureau Kindercoaching Spelend Wijs©.

Alle kindergebaren cursussen

Aanmelden Nieuwsbrief

Vul hieronder jouw emailadres in:


We vertellen je het laatste nieuws rondom cursussen en babygebaren.

top