1. Home
 2. Professionals
 3. Baby- en...

Baby- en kindergebarenmethode voor de kinderopvang

Babygebaren Nederland heeft speciaal voor de kinderopvang (0-4 jaar) een specifiek programma uitgewerkt dat vanuit de praktijk is samengesteld en waarin onze docenten aanvullend worden geschoold voordat zij de training in de kinderopvang aanbieden. Dit programma is effectief gebleken en wordt ondersteund door een speciaal hiervoor ontwikkeld handboek dat regelmatig wordt aangevuld en bijgesteld.

De Baby- en Kindergebarenmethode heeft veel voordelen in de kinderopvang:

 • Baby- en Kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
 • minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
 • meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
 • baby- kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
 • 'plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt
 • kinderen die in een groep niet goed durven praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren
 • kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen
 • gebruik van baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen

Met een Baby- en Kindergebaren Implementatie krijgt het kinderdagverblijf een workshop, minimaal twee coachingsmomenten en een evaluatiebezoek om ervoor te zorgen dat baby- en kindergebaren volledig in uw kinderdagverblijf geïntegreerd is. 

Om het implementeren van baby- kindergebaren in goede banen te leiden volgen we vier stappen:

Stap 1 - Telefoongesprek
Een telefoongesprek van circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe baby- en kindergebaren gebruikt kan worden binnen uw kinderdagverblijf.

Stap 2 - Workshop
Tijdens deze workshop leren de medewerkers 50 gebaren en krijgen ze daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van baby- en kindergebaren in de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en verticale groep. Aan de orde komt hoe het Baby- en kindergebarenprogramma een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf. We laten zien hoe baby- en kindergebaren vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. Bovendien bespreken we op welke manier baby- en kindergebaren gebruikt kan worden in combinatie met een VVE programma. De workshop duurt circa twee en een half uur en wordt op locatie gegeven. Bij deze workshop is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje 'Babygebaren, de eerste woordjes' inbegrepen.

Stap 3 - Coaching in de groep(en)
Na een aantal weken brengen wij opnieuw een bezoek aan het kinderdagverblijf om vragen te beantwoorden en om te kijken hoe de toepassing van Baby- en kindergebaren tijdens het werk verloopt. We zullen kijken naar de gebaren interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en de medewerkers individueel coachen in de verbetering daarvan.
Wanneer er medewerkers van verschillende locaties bij de workshop aanwezig zijn, dan worden al deze locaties apart bezocht voor de coaching.

Stap 4 - Evaluatiebezoek voor certificering
Zodra het kinderdagverblijf zelf aangeeft het baby- en kindergebaren programma voldoende te hebben geïmplementeerd, maken we een afspraak voor een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering. Bij meerdere locaties wordt elke locatie apart bezocht voor de evaluatie. Wanneer tijdens dit evaluatiebezoek blijkt dat baby- en kindergebaren een vanzelfsprekende toevoeging is in de communicatie met de kinderen zal het kinderdagverblijf een Babygebaren certificaat ontvangen en het kinderdagverblijf zal bovendien op onze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die baby- en kindergebaren thuis gebruiken een kinderdagverblijf kiezen dat met baby- en kindergebaren werkt.

Samenvattend:

 • een telefoongesprek van circa een half uur met de leiding van het kinderdagverblijf
 • een workshop van 2 en een half uur
 • een coaching bezoek (minimaal 2 twee keer)
 • een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering
 • een Babygebaren certificaat

De maximale groepsgrootte van een workshop Baby- en kindergebaren is 15 mensen. Wanneer de groep groter is, neem dan contact met ons op dan kunnen wij een aangepaste indeling maken. 

Kosten: 
Stuur een email naar info@babygebaren.nl voor een offerte op maat. Wanneer de training voor Baby- en kindergebaren in de kinderopvang rechtstreeks via Babygebaren Nederland wordt geboekt kunnen wij deze BTW-vrij aanbieden.


wanneer de workshop Baby- en kindergebaren met succes is afgerond kun je aan de website worden toegevoegd.

Aanmelden Nieuwsbrief

Vul hieronder jouw emailadres in:


We vertellen je het laatste nieuws rondom cursussen en babygebaren.

top